CCTV3在线直播 CCTV5直播吧 综合 财经 综艺 国际 体育 赛事 电影 军农 电视剧 纪录 科教 戏曲 社法 新闻 少儿 音乐 西语 英纪 英语 法语 俄语 阿语 欧洲 美洲 高网 足球 北体 熊猫台
loading...
CCTV3在线直播简介:CCTV3中央电视台综艺频道是以播出音乐及歌舞节目为主的专业频道。主打栏目有欢乐中国行、我要上春晚、向幸福出发、百团大战、毕录电视、综艺星天地、文化正午、综艺喜乐汇等栏目。
 • 01:02 黄金100秒-2017-15
 • 02:20 综艺喜乐汇-2017-497
 • 04:00 星光大道-2017-15
 • 05:33 第四批“中国梦”主题新创作歌曲-一家亲一个梦
 • 05:37 综艺喜乐汇-2017-401
 • 05:58 综艺喜乐汇-2017-267
 • 07:19 综艺喜乐汇-2017-269
 • 08:44 综艺喜乐汇-2017-363
 • 10:14 综艺盛典-2017-14
 • 11:46 文化十分-2017-85
 • 11:56 朗读者-2017-10
 • 13:38 黄金100秒-2017-15
 • 15:09 CCTV家庭幽默大赛-2016-35
 • 16:05 朗读者-宣传片
 • 16:15 歌从漓江来-2016端午特别节目(精编版)
 • 17:30 天天把歌唱-2017-69
 • 18:03 综艺喜乐汇-2017-472
 • 19:30 开门大吉-2017-17
 • 21:02 非常6+1-2017-19
 • 22:35 CCTV家庭幽默大赛-2016-35
 • 23:34 开门大吉-2017-17
 • 00:53 非常6+1-2017-19
 • 02:11 综艺喜乐汇-2017-472
 • 03:30 综艺喜乐汇-2017-484
 • 05:10 2015中国梦-我们从古田再出发
 • 05:13 综艺喜乐汇-2017-398
 • 05:49 综艺喜乐汇-2017-184
 • 07:07 文化十分-2017-85
 • 07:19 综艺喜乐汇-2017-185
 • 08:45 朗读者-宣传片
 • 08:47 综艺喜乐汇-2017-351
 • 10:17 幸福账单-为你买单-2017-17
 • 11:49 文化十分-2017-86
 • 11:59 开门大吉-2017-17
 • 13:34 非常6+1-2017-19
 • 15:03 群英汇-2017-13
 • 16:07 综艺喜乐汇-2017-506
 • 17:29 天天把歌唱-2017-70
 • 18:03 综艺喜乐汇-2017-473
 • 19:30 向幸福出发-2017-15
 • 20:59 幸福账单-为你买单-2017-18
 • 22:33 CCTV家庭幽默大赛-2016-36
 • 23:32 向幸福出发-2017-15
 • 00:51 幸福账单-为你买单-2017-18
 • 02:09 综艺喜乐汇-2017-473
 • 03:28 综艺喜乐汇-2017-485
 • 05:08 2015中国梦-民族辉煌
 • 05:10 综艺喜乐汇-2017-399
 • 05:47 综艺喜乐汇-2017-352
 • 07:04 文化十分-2017-86
 • 07:17 综艺喜乐汇-2017-355
 • 08:43 朗读者-宣传片
 • 08:45 综艺喜乐汇-2017-440
 • 10:18 回声嘹亮-2017-16
 • 11:50 文化十分-2017-87
 • 12:00 向幸福出发-2017-15
 • 13:32 幸福账单-为你买单-2017-18
 • 15:02 艺览天下-2017-15
 • 15:59 第四批“中国梦”主题新创作歌曲-召唤
 • 16:09 综艺喜乐汇-2017-507
 • 17:31 天天把歌唱-2017-71
 • 18:05 综艺喜乐汇-2017-474
 • 19:30 越战越勇-2017-17
 • 21:01 我爱满堂彩-2017-15
 • 22:35 CCTV家庭幽默大赛-2016-37
 • 23:35 越战越勇-2017-17
 • 00:53 我爱满堂彩-2017-15
 • 02:12 综艺喜乐汇-2017-474
 • 03:30 综艺喜乐汇-2017-486
 • 05:12 综艺喜乐汇-2017-400
 • 05:48 综艺喜乐汇-2017-357
 • 07:06 文化十分-2017-87
 • 07:18 综艺喜乐汇-2017-358
 • 08:45 朗读者-宣传片
 • 08:47 综艺喜乐汇-2017-359
 • 10:17 向幸福出发-2017-15
 • 11:50 文化十分-2017-88
 • 12:00 越战越勇-2017-17
 • 13:33 我爱满堂彩-2017-15
 • 15:03 CCTV家庭幽默大赛-2016-36
 • 16:06 综艺喜乐汇-2017-508
 • 17:23 第四批“中国梦”主题新创作歌曲-冷的铁索热的血
 • 17:30 天天把歌唱-2017-72
 • 18:04 综艺喜乐汇-2017-475
 • 19:30 回声嘹亮-2017-17
 • 21:00 综艺盛典-2017-15
 • 22:32 CCTV家庭幽默大赛-2015-9
 • 23:31 回声嘹亮-2017-17
 • 00:50 综艺盛典-2017-15
 • 02:09 综艺喜乐汇-2017-475
 • 03:27 综艺喜乐汇-2017-487
 • 05:07 第四批“中国梦”主题新创作歌曲-召唤
 • 05:10 综艺喜乐汇-2017-401
 • 05:30 综艺喜乐汇-2017-414
 • 05:49 综艺喜乐汇-2017-364
 • 07:07 文化十分-2017-88
 • 07:19 综艺喜乐汇-2017-365
 • 08:46 朗读者-宣传片
 • 08:48 综艺喜乐汇-2017-446
 • 10:17 黄金100秒-2017-15
 • 11:50 文化十分-2017-89
 • 12:00 回声嘹亮-2017-17
 • 13:33 综艺盛典-2017-15
 • 14:55 2015中国梦-揣着梦想走四方
 • 15:03 舞蹈世界-2017-14
 • 16:06 综艺喜乐汇-2017-509
 • 17:30 天天把歌唱-2017-73
 • 18:04 综艺喜乐汇-2017-476
 • 19:30 黄金100秒-2017-16
 • 21:00 我爱满堂彩-2017-17
 • 22:33 CCTV家庭幽默大赛-2015-16
 • 23:32 黄金100秒-2017-16
 • 00:51 我爱满堂彩-2017-17
 • 02:09 综艺喜乐汇-2017-476
 • 03:28 综艺喜乐汇-2017-488
 • 05:08 2015中国梦-每个人都有一个中国梦
 • 05:13 CCTV家庭幽默大赛-2015-9
 • 06:05 越战越勇-2017-17
 • 07:23 文化十分-2017-89
 • 07:34 全家好拍档-2016-4
 • 08:43 文化大百科-文艺名家讲故事-3
 • 09:18 朗读者-2017-10
 • 11:01 黄金100秒-2017-16
 • 12:33 我爱满堂彩-2017-17
 • 14:05 2016挑战不可能-36
 • 16:03 2016挑战不可能-37
 • 17:59 2017五一乐三天-1
 • 19:30 向幸福出发-2017-16
 • 21:03 幸福账单-为你买单-2017-19
 • 22:39 CCTV家庭幽默大赛-2015-23
 • 23:38 2017五一乐三天-1
 • 00:57 幸福账单-为你买单-2017-19
 • 02:15 向幸福出发-2017-16
 • 03:34 综艺喜乐汇-2017-489
 • 05:14 综艺喜乐汇-2017-396
 • 05:25 CCTV家庭幽默大赛-2015-16
 • 06:16 开门大吉-2017-17
 • 07:35 全家好拍档-2016-2
 • 08:51 文化大百科-文艺名家讲故事-4
 • 09:27 朗读者-2017-10
 • 11:11 向幸福出发-2017-16
 • 12:44 幸福账单-为你买单-2017-19
 • 14:14 2016挑战不可能-38
 • 16:03 2016挑战不可能-39
 • 17:59 2017五一乐三天-2
 • 19:30 朗读者-2017-11
 • 21:15 黄金100秒-2017-17
 • 22:52 CCTV家庭幽默大赛-2015-26
 • 23:51 2017五一乐三天-2